KAMERA 1: Sotočje Hudinja - Voglajna
08.12.2023 09:57:57
slika1
KAMERA 2: Sotočje Savinja - Z. Ložnica (Špica)
08.12.2023 10:34:04
slika1
KAMERA 3: Most čez Voglajno - Teharska cesta
08.12.2023 23:17:47
slika1
KAMERA 4: Most čez Savinjo - Splavarjev most
08.12.2023 23:17:59
slika1
KAMERA 5: Most čez Koprivnico - Ostrožno
08.12.2023 23:17:57
slika1
Izvedba Metaling d.o.o.