KAMERA 1: Sotočje Hudinja - Voglajna
12.05.2021 19:09:44
slika1
KAMERA 2: Sotočje Savinja - Z. Ložnica (Špica)
12.05.2021 19:19:40
slika1
KAMERA 3: Most čez Voglajno - Teharska cesta
12.05.2021 19:19:59
slika1
KAMERA 4: Most čez Savinjo - Splavarjev most
12.05.2021 19:16:39
slika1
KAMERA 5: Most čez Koprivnico - Ostrožno
12.05.2021 19:19:42
slika1
Izvedba Metaling d.o.o.