KAMERA 1: Sotočje Hudinja - Voglajna
03.12.2021 07:48:02
slika1
KAMERA 2: Sotočje Savinja - Z. Ložnica (Špica)
03.12.2021 07:47:22
slika1
KAMERA 3: Most čez Voglajno - Teharska cesta
03.12.2021 07:47:08
slika1
KAMERA 4: Most čez Savinjo - Splavarjev most
03.12.2021 07:47:01
slika1
KAMERA 5: Most čez Koprivnico - Ostrožno
03.12.2021 07:47:52
slika1
Izvedba Metaling d.o.o.