KAMERA 1: Sotočje Hudinja - Voglajna
27.11.2022 09:27:59
slika1
KAMERA 2: Sotočje Savinja - Z. Ložnica (Špica)
27.11.2022 09:28:01
slika1
KAMERA 3: Most čez Voglajno - Teharska cesta
27.11.2022 09:27:33
slika1
KAMERA 4: Most čez Savinjo - Splavarjev most
27.11.2022 09:27:54
slika1
KAMERA 5: Most čez Koprivnico - Ostrožno
27.11.2022 09:28:01
slika1
Izvedba Metaling d.o.o.