KAMERA 1: Sotočje Hudinja - Voglajna
30.10.2020 19:57:26
slika1
KAMERA 2: Sotočje Savinja - Z. Ložnica (Špica)
30.10.2020 19:57:31
slika1
KAMERA 3: Most čez Voglajno - Teharska cesta
30.10.2020 19:57:11
slika1
KAMERA 4: Most čez Savinjo - Splavarjev most
30.10.2020 19:57:52
slika1
KAMERA 5: Most čez Koprivnico - Ostrožno
30.10.2020 19:57:54
slika1
Izvedba Metaling d.o.o.